Tagasiside

Seda kliendid kirjutavad meie kohta

Voldemar K.

Tegime otsuse kodu soetamiseks 2015 a. juunis. Peamisteks kriteeriumiteks olid maja asukoht ning ruumide planeering. Meile sobis ruumide avarus ja suurus. Otsustamisele aitas kaasa võimalus muuta siseviimistluse materjale.

Raido S.

Oma kodu soetamise otsuse tegime 2015 a. jaanuaris. Projekt vastas meie peamisele tingimusele, milleks oli naabriga ühisseina puudumine ning lisaks saime kokkuleppele ka projekti muudatustes. Plussideks meie jaoks olid hoone paigutus ilmakaarte suhtes ning materjalide ja ehituse kvaliteet.